Recommended Products

   

   
 
Introduction
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เดช วิศวกรรม
Pongdej Engineering Ltd.,Part.


เครื่องตัดลวดตรงของเราได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นเครื่องที่มีคุณภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีบริการหลังการขายที่ดี

เครื่องจักรของเรานั้นได้รับความเชื่อมั่นจากการที่ได้จำหน่ายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง เช่น พม่า, ลาว, กำพูชา และเรายังรับออกแบบสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ ตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย
 
 
 
  © copyright 2007, www.pongdej.com all rights reserved.